Stovky vibrátorov pre ženy
Po - Pia: 10:00 - 18:00
V košíku máte:   0 položiek
V hodnote:   0,00 €

Obchodne podmienky internetového obchodu www.mojvibrator.sk

Obchodné podmienky internetového obchodu mojvibrator.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

1. Definícia pojmov
Pokiaľ nevyplýva z kontextu niečo iné, nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:
 • Predávajúci alebo dodávateľ znamená Internet Business s.r.o., Nám. Martina Bensku 12, 811 07 Bratislava, IČO: 46 16 89 31, DIČ: 20 23 28 49 56, IČ DPH: SK 20 23 28 49 56
 • Odberateľ, zákazník alebo kupujúci - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • Tovar alebo položka - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku internetového obchodu
2. Objednávanie a dodávky tovaru

Nakúpenie prostredníctvom tejto webstránky je celkom štandardné. Pred prvým nákupom nieje potrebné sa zaregistrovať. V katalógu sa orientujte podľa kategórií a v nich sú zobrazené náhľady tovaru. Po kliknutí na náhľad sa tovar zobrazí s detailnejším popisom. Pokiaľ ste sa rozhodli kúpiť konkrétny tovar stačí kliknúť na nákupný košík, ktorého súhrn je zobrazený v hlavičke stránky. Detailné zobrazenie/súhrn nákupného košíka umožňuje upraviť počet kusov vybraného tovaru, prípadne ho aj zmazať.

Postup
 • vloženie tovaru do košíka
 • voľba spôsobu platby a doručenia tovaru, poznámka k objednávke
 • vyplnenie údajov potrebných pre nákup
 • potvrdenie objednávky
 • kliknutím na tlačítko "Odoslať objednávku" sa zákazník zaväzuje prebrať objednaný tovar a zaplatiť jeho cenu
 • objednávky vybavujeme promptne a zákazníka informujeme emailom a sms správou o odoslaní tovaru.
 • v určitých prípadoch môžeme žiadať o telefonické alebo emailové potvrdenie objednávky, preto je pri objednávaní nutné uviesť Váš telefonický kontakt a emailovú adresu.
 • v prípade, že zákazník uvedie falošné údaje, neplatné telefónny kontakt alebo emailovú adresu, má predajavúci právo objednávaku zrušiť. 
Objednávanie telefonicky
Objednať tovar z internetového sexshopu je možné aj telefonicky v časoch našej pracovnej doby, teda Pondelok - Piatok od 10:00 do 18:00 h. prostredníctvom telefónneho čísla: 0944 393 713. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať/zrušiť objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa spolu predávajúci a zákazník nedohodnú na náhradnom plnení.

Spôsob platby
Štandardne sa platba pri dobierke realizuje pri preberaní tovaru od Slovenskej pošty,  vkladom vopred na účet predávajúceho alebo prostredníctvom služby TrustPay platbou v rámci Internet Bankingu.

3. Dodacie lehoty a expedícia tovaru
Tovar, ktorý je na sklade, je zvyčajne vyexpedovaný do 24 hodín, maximálne však do 2 pracovných dní. Tovar, ktorý nemáme na sklade, zvyčajne dodáme najneskôr do 10-14 dní. Finálna expedícia závisí od kombinácie tovarov od rôznych výrobcov v objednávke zákazníka.
Štandardne tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty vo forme doporučeného listku na dobierku.
Od momentu vyexpedovania tovaru je zvyčajná dodacia lehota je 1-2 pracovné dni. Závisí to však od Slovenskej pošty a niekedy sa môže doba doručenia predĺžiť. Pokiaľ tovar neobdržíte do týždňa od oznámenia o expedícii tovaru, kontaktujte nás prosím. 

Poštovné a balné
Balné je obsiahnuté v cene tovaru. Poštovné hradí zákazník podľa výšky objednávky,nasledovne:
Ceny poštovného si môžete pozrieť na samostatnej stránke venovanej doprave a poštovnému.

4. Prebratie tovaru
Zákazník má pri preberaní zásielky skontrolovať jeho kompletnosť a neporušenosť. Ak zistí vady tovaru, túto skutočnosť je treba bezodkladne oznámiť. Akékoľvek neskoršie reklamácie týkajúce sa množstva tovaru, či jeho fyzického poškodenia, nie je možné akceptovať.

5. Ceny
Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien cien tovaru výrobcom, resp. distribútorom, od ktorého predávajúci tovar objednáva.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH (20%).
V prípade akciových cien sú tieto platné do vypredania skladových zásob.
Cena pre kupujúceho je platná odoslaním objednávky. Po vykonaní tejto akcie predávajúci nebude upravovať žiadne ceny bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

6. Zrušenie objednávky

Predávajúci má právo zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) v prípade, ak:kupujúci uvedie neplatné/ falošné údaje
kupujúci zvolí ako spôsob platby platbu vopred na účet a ani po vyzvaní ( e-mailom alebo telefonicky ) nezaplatí celú sumu za objednaný tovar
objednantý tovar je vypredaný a Predavajúci s vynaložením všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar tovar Kupujúcemu vo vopred určenej lehote alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.O zrušení objednávku bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet. 

Kupujúci môže zrušiť objednávku (odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku) kedykoľvek v priebehu 30 kalendárnych dní od objednania tovaru.
Zrušenie objednávky môže kupujúci písomne, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom webového formuláru. Formulár na zrušenie objednávky tu.
Náklady na vrátenie tovru znáša kupujúci.

7. Vrátenie tovaru
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Kupujúci má počas zákonnej lehoty ( 14 pracovných dní ) právo výrobok rozbaliť, ale takým spôsobom, aby bol tovar v prípade vrátenie ďalej predajný.
Nepoškodený a nepoužitý tovar na vrátenie zašle zákazník späť predávajúcemu v pôvodnom balení spolu s kópiou dokladu o nákupe tovaru na adresu: INTERNET BUSINESS s.r.o., P.O.BOX 854 01, Bratislava 5. Kupujúci priloží aj žiadosť - odstúpenie od zmluvy, kde uvedie aj čislo bankového  účtu, kam žiada vrátenie peňazí. 

V prípade ak Kupujúci vráti tovar nepoužitý, nepoškodený, kompletný , v pôvodnom obale a spolu s dokladom o kúpe, predavajúci vráti zákazníkovi plnú čiastku zaplatenú za tovar a čiastku za základnú sadzbu poštovného vrátane dobierky (t.j. za dopravu bude vrátená čiastka, ktorá predstavuje najlacnejšiu formu dobpravy vrátane dobierky) prevodom na jeho bankový účet do 14 kalendárnych dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu. Peniaze za vrátené zásielky zasielame len na bankový účet, nie poštovou poukážkou na meno a adresu.
Tovar zašle zákazník obyčajnou poštou. Dobierkový balík nebude prevzatý. Odporúčame zásielku poistiť. 

8. Reklamácie
Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Štandardná reklamácia nekvalitného alebo poškodeného tovaru
Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od mojvibrator.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 2 roky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Obchodným zákonníkom. Predajca je povinné reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Postup reklamácie
 • kontaktujte nás emailom prípadne telefonicky.
 • zašlite tovar na adresu odosielateľa Vášho balíka - NIE DOBIERKOU.
 • pribaľte k tovaru faktúru/dodací list a stručný popis problému.
 • doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
 • o priebehu reklamácie Vás budeme informovať.
 • Reklamačný protokol [PDF]

Sťažnosť na prepravcu tovaru
V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom. Ak sa doručovateľ pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne môže ho prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.

Ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu tovaru vinou prepravcu, kontaktujte nás prosím neodkladne.

9. Alternatívne riešenie sporov
 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mojvibrator.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Pri výmene tovaru alebo reklamácií začína plynúť opäť záručná doba 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru.

11. Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby Internet Business s.r.o. ako správca údajov, evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), v súlade s týmto zákonom. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje spracovávame pretože:vám potrebujeme doručiť tovar na zadanú adresu
potrebujeme dokladovať faktúry a objednávky pre potreby účtovníctva
vám občas pošleme newsletter (môžete sa kedykoľvek odhlásiť)Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručovanie tovaru prepravcovi alebo v prípade že to vyžaduje zákon.

12. Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy a podmienky v týchto obchodných podmienkach výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

13. Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňom 1. júna 2014. Naposledy aktualizované 1. februára 2016.