Stovky vibrátorov pre ženy

Zmysel erotiky

Dnes sme si pre pripravili trošku umelecký článok od slovenského umelca (nechce byť menovaný) o erotike, zmyselnosti a vášni. Dúfame, že sa vám bude páčiť. Príjemné čítanie.

Prenesenie pojmu

Erotika alebo eroticizmus, ako výraz pochádza z gréckeho éros – túžba, láska vyplývajúca z túžby. Klasická gréčtina však pozná viacero výrazov pre samotnú lásku. Napríklad agápe, ktorý je v modernej gréčtine najviac rozšíreným pojmom pre lásku a ktorý sa vzťahuje na bezpodmienečnú a obetavú lásku a tiež výraz filein – milovať.
Výraz eros pomenúva známeho gréckeho boha – Erosa. Pôvodne bol Eros zobrazovaný ako mladý muž s lukom, ktorý stelesňoval samotnú sexuálnu energiu. Jeho neskoršie stvárnenie v Antickom Ríme predstavovalo Kupida –pripomínajúceho nám známeho Amora zobrazovaného ako malého anjela s lukom a šípom pripraveného vystreliť. Kupid predstavoval boha túžby. Zosobňoval erotickú lásku, príťažlivosť a náklonnosť.
Práve Eros a jeho Rímsky ekvivalent Kupid preniesli do dnešnej doby svoje atribúty do nášho pojmu erotiky.

Zmysel erotiky je viac v ruži samotnej ako v jej kvete, ktorý rastie dorastá a odkvitá.

Kvalitou erotiky je samotná túžba – prenesený obraz neustále napnutého luku Erosa. Erotika je o skrývaní, uchovávaní a chránení svojej podstaty, čo zaručuje jej nevyčerpateľnosť. Jej zmyslom je samotná zmyselnosť. Telo samo osebe bez zmyslu sa približuje k pornografii, kdežto erotika používa telo a telesnosť ako prostriedok pre zmysel a všetko čo sa týka lásky, teda aj sex ako prostriedok tohto zmyslu. Tento prístup samotné telo neponižuje, práve naopak, erotika a sexuálna túžba mu pridávajú svoju kvalitu. Túžba a napätie je práve to čo priťahuje lásku a milencov, erotika - jej zmysel narábania so sexom zaručuje vybudovanie permanentnej túžby oboch partnerov. Preto tak ako Eros pre starých Grékov, erotika v dnešnej dobe môže predstavovať samotnú sexuálnu energiu.

Nevypočítateľnosť túžby

Erotika sa vzťahuje k láske samotnej a k všetkému čo s ňou súvisí a sex samotný používa pre podporu svojho zmyslu – autentickosti vzájomnej túžby a vášne oboch partnerov podporovanej hlavným prostriedkom sexom a sexuálnou energiu. Táto charakteristika je opakom toho čo reprezentuje pornografia – ktorej pojem vychádza z gréckeho porné – prostitútka, či porneia – prostitúcia - sex za peniaze. Erotika stojí za autentickosťou v láske a v sexe. Erotika predstavujúca túžbu je ako taká preto nevypočítateľná, nepredvídateľná a nekontrolovateľná mocou alebo peniazmi čo jej prisudzuje jasný význam – zmyselnosť.

Formy erotiky

Erotika ako taká svojím charakterom nie je závislá na explicitnom zobrazení tela, dokonca nie je vôbec odkázaná na zobrazenie telesného. Je pojmom ktorý funguje prostredníctvom textu, hlasu dotyku či vône. Má rovnako obsadené všetky naše zmysly. Sú to prostriedky ktorými môžeme rozohrať partnerovu túžbu. Našu túžbu šikovne skryť do správy, tónu hlasu, dať ju na javo parfémom či výberom správneho jedla. Vzájomná intimita a poznanie partnera nám zas napovie čo z toho použiť pred, počas alebo po sexe. V erotike platí menej je viac.

Erotika a intimita

Charakter erotiky skrývať svoj zmysel vytvára podmienky pre intimitu – dôvernosť v partnerskom vzťahu. To čo sa medzi partnermi odohráva v posteli je len ich dôvernosťou a na verejnosti sa prejavuje ako vzájomná skrytá príťažlivosť. Jej reč ovládajú len samotní partneri. Schopnosť budovať  intímny či už psychologický alebo telesný vzťah je základný predpoklad zdravej osobnosti, erotika ako pojem pre neustálu sexuálnu energiu preto predstavuje dôležitý aspekt časti intímneho vzťahu, časti týkajúcej sa telesnosti. Naopak deficit intímnosti sa spája s depresiami, nízkym seba hodnotením a uberá tak kvalite vzťahu. Samotná intimita a erotika nemôžu existovať bez interakcie dvoch partnerov, kedže je o zdielaní, tajomstve a vášni. Práve od takejto interakcie nás odvádza trend našej spoločnosti ktorá pri pluralite komunikačných technológii samotného jedinca paradoxne stále viac separuje od reálneho fyzického kontaktu, na čom má podiel aj kult sebalásky, ktorý mnohých z nás separuje od zdielania sa s partnerom. Možnosť anonymity, ktorú nám poskytujú súčasné technológie je práve opakom intimity. Nehovoriac o ideológii pornografie, ktorá sa pohlavnú dominanciu či sadizmus snaží zamieňať s erotikou. Tento trend z nás vytvára len tovar pod hlavičkou kultu seba samého. Erotika v tomto môže ponúknuť zdravý pohľad na sex a jeho význam v partnerskom či mileneckom vzťahu.

Ďalšie články

USB kľúč s vibrátorom pre ženy

Hľadáte diskrétny, špičkový a elegantný vibrátor do Vašej kabelky? Navyše, máte radi technologické novinky? USB vibrátor DUET je pre Vás ako stvorený. Absolútna svetová novinka prichádza na slovenský trh.

21.07. 2012

Tipy a triky na análny sex

Análny sex sa stáva stále populárnejším. Už nie je chápaný ako nezdravý a nepriateľný. Jeho popularita stále rastie a s ním sa do pozornosti dostávajú aj análne erotické pomôcky.

10.12. 2011

Muži si pri meraní penisu vraj nepridávajú

Veľkosť penisu je veľká téma začiatku 21. storočia. A to predovšetkým preto, že hovoriť o ňom už nie je tabu a vzťahuje sa ku konceptu mužstva. Bohužiaľ sa mužnosť a veľkosť penisu zamieňa rovnako ako veľkosť tohoto orgánu a schopnosť s ním pracovať pri..

17.02. 2015